แจ้งการโอนเงิน

ชื่อคอร์ส: โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ในลักษณะสภาพแวดล้อมเหมือนจริง (Virtual Reality: VR และ Augmented Reality: AR)
ผู้สอน: จิรยศ เทพพิพิธ
ระยะเวลาเรียน: วัน
ราคา: 0 บาท

ชื่อผู้เรียน
นามสกุล
อีเมล
จำนวนเงินที่โอน
วันเวลาที่โอน *กรอกวันเวลาที่ถูกต้องจะได้ตรวจสอบง่ายขึ้น
บัญชีธนาคารที่โอนเข้า
ธนาคารของผู้โอน
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
รหัสคูปอง (ถ้ามี)
ที่อยู่
โรงเรียน
รู้จักเว็บไซต์จาก