เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 6 ชั่วโมง 10 นาที
12 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
จิรยศ เทพพิพิธ
Infofed

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ในลักษณะสภาพแวดล้อมเหมือนจริง (Virtual Reality: VR และ Augmented Reality: AR)

โดย จิรยศ เทพพิพิธ
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ฟรี!


เข้าเรียนฟรี

New Module
เวลา(นาที)
Basic Concept of Merging Technology into the careers 44:58  
Introduction to technology which related to being a content creator 31:45  
The basics of AR functionality - taking the next steps with influencers 23:55  
The basics of VR functionality - taking the next steps with influencers 30:41  
The use of VR technology in “Tourism industry” 22:00  
Create the content characteristic to 37:42  
Technology in trendy careers “Commentators” 29:50  
Using technology techniques 46:03  
การควบคุมผ่านการเคลื่อนไหว Motion Detector 47:18  
Environment Modeling in Virtual Reality 28:29  
VR Development Tools 24:50  
หลักคิดเพื่อสร้าง collaborative เทคโนโลยีกับคอนเทนต์ 3:06  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ